Máy pha thuốc định lượng Mixrite

Thiết kế hoàn hảo cho:

–  Pha thuốc.

–  Xử lý nước.

–  Vệ sinh đường nước.

–  Quản lý dinh dưỡng và các chất bổ sung.

Danh mục: