1. Điều cần biết về hệ thống tưới nhỏ giọt.

Tưới nhỏ giọt là hệ thống cung cấp nước và dinh dưỡng hiệu quả nhất cho canh tác cây trồng. Hệ thống cung cấp nước và dinh dưỡng trực tiếp vào vùng rễ của cây trồng, với một  lượng vừa đủ và đúng thời điểm cây có nhu cầu. Như vậy cây trồng có thể hập thụ dinh dưỡng hầu như tuyệt đối và phát triển một cách tối ưu. Ấp dụng hệ thống tưới nhỏ giọt, người nông dân có thể nâng cao năng suất cây trồng lên gấp nhiều lần trong khi đó vẫn tiết kiệm được nước, phân bón, năng lượng và kể cả thuốc BVTV đáng kể.

  1. Hệ thống tưới nhỏ giọt vận hành như thế nào?

Nước và dinh dưỡng được phân phối khắp khu vực trồng thông qua hệ thống các ông cấp nhỏ giọt.  Với cấu tạo đặc biệt, mỗi điểm đầu cuối cấp nước cho cây trồng chỉ cung cấp một lượng nước nhất định phù hợp với nhu cầu của cây trồng. 

  1. Những lợi ích của hệ thống tưới nhỏ giọt
  • Cho năng suất và chất lượng nông sản cao hơn
  • Tiết kiệm nước đến mức tối đa
  • Áp dụng được cho hầu hết tất cả các vùng thổ nhưỡng khác nhau.
  • Tiết kiệm năng lượng
  • Sử dụng phân bón hiệu quả hơn, giảm thiểu sử dụng các biện pháp BVTV
  • Ít phụ thuôc vào thời tiết, ít rủi ro.
  • Hoạt động ổn định

Hình 1.Mô hình hệ thống tưới nhỏ giọt

 

Hình 2. Hệ thống tưới nhỏ giọt trên cây Đu đủ