Quy trình phân bón GoFarms cho cây Thanh Long

CÔNG TY TNHH SX TM DV NÔNG NGHIỆP GOFARMS

sale@gofarms.vn

Ngày đăng: 30/11/2021 - 11:34 AM

  QUY TRÌNH ÁP DỤNG PHÂN BÓN THEO CHU KỲ SINH LÝ CÂY THANH LONG (GIAI ĐOẠN KINH DOANH)

  • MÙA THUẬN (CHÍNH VỤ):


   

  Lần 1: Sau khi kết thúc vụ nghịch (đợt thắp đèn cuối cùng)

  Tiến hành cắt tỉa sau thu hoạch, vệ sinh vườn xử lý nấm bệnh có thể sử dụng những thuốc có hoạt chất trừ nấm phun phủ đều cây kết hợp kích kháng tưới gốc: BIO CLEAR, ASPIDA, NANO KITOSAN.

  Tiến hành bón phân hữu cơ và kích rễ cho cây:  PHÂN HỮU CƠ GOFERTI, MB 10-28-19, SHOOTBOOM.

  Sử dụng PHÂN HỮU CƠ GOFERTI rãi gốc 3kg/trụ. Sử dụng định kì 3 tháng/lần. Cải tạo nền đất, nâng pH, cung cấp dưỡng chất và vsv có lợi. Shoot Boom tưới gốc, liều lượng 1kg/100 trụ để kích rễ, phục hồi rễ kết hợp Masterblend 10-28-19 pha loãng phân bón theo liều lượng như sau : 1,0kg Masterblend 10-28-19/2000 lit nước, tưới cho 50 gốc.

  Bón phân NPK nuôi cây dưỡng cây: Phân bón Masterblend 19-19-19 tưới gốc + Canci Nitrate. Pha loãng phân bón theo liều lượng như sau : 1,0kg Masterblend 19-19-19 + 0,5 Canci Nitrate /2000 lit nước, tưới cho 100 trụ. Tưới 5-7 ngày/lần. Kết hợp phun phân bón lá bộ đôi Masterblend 5-12-25 + Canci Nitrate + Seasol từ 2 - 3 lần, mỗi lần cách nhau 7 ngày. Pha 1 bộ Masterblend 5-12-25 + Seasol cho 500 lít nước.

  Lần 2: Giai đoạn trước khi ra hoa

  Muốn cây khỏe, ra bông, đậu quả tốt cần kiểm tra độ pH thường xuyên và duy trì ổn định ở mức trên 6, để tăng khả năng hấp thụ dinh dưỡng cho cây trồng. Bón phân hữu cơ trung bình 3 tháng/lần để duy trì độ pH mong muốn. Bón PHÂN HỮU CƠ GOFERTI 3kg/trụ

  Tỷ lệ NPK thích hợp cho giai đoạn này là (1:2:2) hoặc (1:3:2) sử dụng Masterblend 10-28-19 phân hoá mầm hoa, thúc đẩy ra hoa. Pha loãng phân bón theo liều lượng như sau : 1,0kg Masterblend 10-28-19 /2000 lit nước, tưới cho 50 gốc. Tưới 2 lần trước ra hoa, mỗi lần tưới cách nhau 5 ngày

  Lần 3: Khi cây đã có nụ hoa

  Sử dụng phân bón Masterblend 19-19-19 tưới gốc + Canci nitrate, nuôi thân, hoa. Pha loãng phân bón theo liều lượng như sau : 1,0kg Masterblend 19-19-19 + 0,5kg Canci nitrate /2000 lit nước, tưới cho 100 trụ. Tưới cách 5-7 ngày/lần

  Lần 4: Bón cách lần thứ 3 khoảng 40 - 45 ngày

  Sử dụng phân bón Masterblend 19-19-19 tưới gốc + Canci nitrate + MgSO4, nuôi thân, hoa, trái. Pha loãng phân bón theo liều lượng như sau : 1,0kg Masterblend 19-19-19 + 0,5 Canci nitrate + 0,5 MgSO4 /2000 lit nước, tưới cho 100 trụ. Tưới cách 5-7 ngày/lần.

  Kết hợp phun phân bón lá Amin 1000, Canci nitrate, Bo, bộ đôi Masterblend 5-12-25 + Canci Nitrate + Seasol. Bộ đôi Masterblend 5-12-25 + Canci Nitrate + Seasol từ 2 - 3 lần, mỗi lần cách nhau 7 ngày. Pha 1 bộ Masterblend 5-12-25 + Seasol cho 500 lít nước. Amin 1000 pha 50ml cho 16 lít nước, phun ướt đều tán lá. Định kì 5-7 ngày/ lần.

  Phân bón Masterblend 5-17-35 tưới gốc nuôi trái chín, làm chất lượng trái. Pha loãng phân bón theo liều lượng như sau : 1,0kg Masterblend 5-17-35 /2000 lit nước, tưới cho 50 gốc, 2 lần tưới, mỗi lần tưới cách nhau 3-5 ngày.

   

  • MÙA TRÁI VỤ (THẮP ĐÈN)

  Lần 1: Trước khi thắp đèn 15 ngày

  Muốn cây khỏe, ra bông, đậu quả tốt cần kiểm tra độ pH thường xuyên và duy trì ổn định ở mức trên 6, để tăng khả năng hấp thụ dinh dưỡng cho cây trồng. Bón phân hữu cơ trung bình 3 tháng/lần để duy trì độ pH mong muốn. Bón PHÂN HỮU CƠ GOFERTI 3kg/trụ.

  Tỷ lệ NPK thích hợp cho giai đoạn này là (1:2:2) hoặc (1:3:2) sử dụng Masterblend 10-28-19 phân hoá mầm hoa, thúc đẩy ra hoa. Pha loãng phân bón theo liều lượng như sau: 1,0kg Masterblend 10-28-19/2000 lit nước, tưới cho 50 gốc. Tưới 2 lần trước ra hoa, mỗi lần tưới cách nhau 5 ngày.

  Lần 2: Khi cây đã bung nụ hoa, khoảng 3 - 5 ngày sau khi ngưng đèn
  Sử dụng phân bón Masterblend 19-19-19 tưới gốc + Canci nitrate, nuôi thân, hoa. Pha loãng phân bón theo liều lượng như sau : 1,0kg Masterblend 19-19-19 + 0,5 Canci nitrate /2000 lit nước, tưới cho 100 trụ. Tưới cách 5-7 ngày/lần. Bổ sung thêm phân bón qua lá Đạm Amino, phun định kỳ 7 - 10 ngày/lần.

  Lần 3: Bón cách lần 2 khoảng 40 - 45 ngày 
  Sử dụng phân bón Masterblend 19-19-19 tưới gốc + Canci nitrate + MgSO4, nuôi thân, hoa, trái. Pha loãng phân bón theo liều lượng như sau : 1,0kg Masterblend 19-19-19 + 0,5 Canci nitrate + 0,5 MgSO4 /2000 lit nước, tưới cho 100 trụ. Tưới cách 5-7 ngày/lần.

  Kết hợp phun phân bón lá Amin 1000, Canci nitrate, Bo, bộ đôi Masterblend 5-12-25 + Canci Nitrate + Seasol. Bộ đôi Masterblend 5-12-25 + Canci Nitrate + Seasol từ 2 - 3 lần, mỗi lần cách nhau 7 ngày. Pha 1 bộ Masterblend 5-12-25 + Seasol cho 500 lít nước. Amin 1000 pha 50ml cho 16 lít nước, phun ướt đều tán lá. Định kì 5-7 ngày/ lần.

  Phân bón Masterblend 5-17-35 tưới gốc nuôi trái chín, làm chất lượng trái. Pha loãng phân bón theo liều lượng như sau : 1,0kg Masterblend 5-17-35 /2000 lit nước, tưới cho 50 gốc, 2 lần tưới, mỗi lần tưới cách nhau 3-5 ngày.

   

  KÍNH CHÚC QUÝ BÀ CON VỤ MÙA BỘI THU!!!

  0
  Zalo
  Hotline